Obecné zastupiteľstvo

Dochádzka poslancov
pdf Dochádzka poslancov v roku 2014
pdf Dochádzka poslancov v roku 2015
pdf Dochádzka poslancov v roku 2016
Termíny zasadnutí poslancov OZ
pdf Termíny zasadnutí OZ v r. 2017
Dokumenty
pdf Výročná správa obce za rok 2014
Správy poslancov obecného zastupiteľstva
Zápisnice z obecného zastupiteľstva
pdf Zápisnica zo zasadnutia OZ z 23.11.2015
pdf Zápisnica zo zasadnutia OZ z 11.12.2015
pdf Zápisnica zo zasadnutia OZ z 17.12.2015
pdf Zápisnica zo zasadnutia OZ z 23.12.2015
Uznesenia obecného zastupiteľstva