Aktuality

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY

Stránka obce www.orovnica.ocu.sk je platná do 15.09.2017,
nová stránka obce od  15.09. 2017  je  www.orovnica.eu.