Aktuality

Zákonné povinnosti chovateľa zvierat na úseku veterinárnej starostlivosti v roku 2017


Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom predložila informáciu o:
- podmienkach udržania štatútu chovu úradne bez výskytu chorôb,
- podmienkach pre pridelenie štatútu chovu úradne bez výskytu chorôb,
- podmienky premiestňovania zvierat na zabitie a na chov a produkciu,
- upozornenie na povinnosti pri kontrole zdravia oviec.


Celé upozornenie bolo doručené na Obecný úrad v prípade požiadania bude občanom poskytnuté k nahliadnutiu.