Aktuality

AKTUALIZÁCIA STRÁNKY
Stránka obce www.orovnica.ocu.sk je platná do 15.09.2017, nová stránka obce od  15.09. 2017  je  www.orovnica.eu.

Oznámenie o odvolaní času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom v súlade s § 4 písm. b) a s

Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energie
SSE-D, a. s., Žilina oznámilo prerušenie dodávky elektrickej energie z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom v súlade s § 4 písm. b) a §

Výkopové a zemné práce, pieskovanie
MD Beňadik, s. r. o.Ponúka služby v oblasti výkopových a zemných prác s pracovným strojom traktorbágrom Fermec a služby

Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016 - 2020
Oznámenie o strategickom dokumente

Zákonné povinnosti chovateľa zvierat na úseku veterinárnej starostlivosti v roku 2017
Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom predložila informáciu o:- podmienkach udržania štatútu chovu úradne bez výskytu chorôb,-

1   |   2      »