Cirkevný život v obci

Oprava strechy kostola
Betlehemské svetielko 2011
pdf Púť Betlehemského svetielka