Objednávky

Vystavené objednávky 2011
zverejňovanie objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z.z. a zákona č. 211/2010 v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 118/2011
pdf Vystavené objednávky za rok 2011
Vystavené objednávky 2012
zverejňovanie objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z.z. a zákona č. 211/2010 v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 118/2011
pdf Vystavené objednávky za rok 2012
Vystavené objednávky 2013
zverejňovanie objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z.z. a zákona č. 211/2010 v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 118/2011
pdf Vystavené objednávky za rok 2013
Vystavené objednávky 2014
zverejňovanie objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z.z. a zákona č. 211/2010 v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 118/2011
pdf Vystavené objednávky do 30.09.2014