Faktúry

Prijaté faktúry 2017
pdf Faktúry - január - jún
Prijaté faktúry r. 2016
pdf Faktúry - január - december
Prijaté faktúry r. 2015
zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z. a zákona č. 211/2010 v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády č. 118/2011
pdf Faktúry - január - december
Prijaté faktúry r. 2011
zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z. a zákona č. 211/2010 v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády č. 118/2011
pdf Faktúry január - jún
pdf Faktúry júl - december
Prijaté faktúry r. 2012
zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z. a zákona č. 211/2010 v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády č. 118/2011
pdf Faktúry január - jún
pdf Faktúry júl - december
Prijaté faktúry r. 2013
zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z. a zákona č. 211/2010 v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády č. 118/2011
pdf Faktúry január - jún
pdf Faktúry júl - december
Prijaté faktúry r. 2014
zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z. a zákona č. 211/2010 v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 118/2011
pdf Faktúry január - jún
pdf Faktúry júl - december