Fotogaléria

Stavanie mája

30. apríla 2010 sa od 18:00 hodiny konalo stavanie mája. Máje boli známe už v antike. Staroveké národy dávali pred 1. májom na domy a hospodárske budovy stromčeky na ochranu pred zlými duchmi a chorobami. Májová zeleň ako magický prostriedok vyjadrovala želanie poľnohospodárov, aby ich úroda mala silu a dobrý rast. Neskôr mládenci stavali dievčatám máje ako symbol zelene, ži vota, aby boli dievčence pekné štíhle a zdravé. Stavanie mája je jedna z obecných akcií, na ktoré sa zíde celá obec a mnoho ľudí z okolia. O "máj" sa postarali mládenci z Dobrovoľného hasičského zboru, o výzdobu Orovnické dievčence, o kultúrny program heligonkár Jozef Suchý so speváckou skupinou „Karanka“ a o dobrú hudbu Vladimír Čík z Novej Bane. Ako občerstvenie sa podával na akcii čerstvo varený guláš, dospelým pivo a deťom malinovka. Vďaka krásnemu počasiu z nálady neubudlo a akcia trvala do neskorších nočných hodín. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili, ale hlavne tým, ktorí pomáhali pri stavaní mája.